Các dịch vụ:
*

Truong cao dang duoc ha noi tuyen sinh nam 2019


Trường Đại học Y Dược xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Số TT
Tên trường, Ngành học                          
Ký hiệu trường
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Mã tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu dự kiến
Theo xét KQ thi THPT QG
Theo phương thức khác
    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Ký hiệu trường: DHY
Mã ngành:1380
    
1. Y khoa
Mã ngành:7720101
Tổ hợp môn xét tuyển:Toán, Sinh học, Hóa học
Mã tổ hợp xét tuyển: B00
Chỉ tiêu dự kiến:420

2.Răng - Hàm - Mặt
Mã ngành: 7720501
Tổ hợp môn xét tuyển:Toán, Sinh học, Hóa học
Mã tổ hợp xét tuyển: B00
Chỉ tiêu dự kiến: 100

3.Y học dự phòng
Mã ngành:7720110
Tổ hợp môn xét tuyển:Toán, Sinh học, Hóa học    
Mã tổ hợp xét tuyển:B00
Chỉ tiêu dự kiến:60
    
4.Y học cổ truyền
Mã ngành:7720115
Tổ hợp môn xét tuyển:Toán, Sinh học, Hóa học
Mã ngành xét tuyển:B00
Chỉ tiêu dự kiến:100
    
5.Dược học
Mã ngành:7720201
Tổ hợp môn xét tuyển:Toán, Vật lí, Hóa học
Mã ngành xét A00
Chỉ tiêu dự kiến: 200

    

Truong cao dang duoc ha noi tuyen sinh nam 20196.Điều dưỡng
Mã ngành:7720301
Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Sinh học, Hóa học
Mac ngành xét tuyển:B00
Chỉ tiêu dự kiến:250*
    
7.Kỹ thuật xét nghiệm y học
Mã ngành:7720601
Tổ hợp môn xét tuyển:Toán, Sinh học, Hóa học
Mã ngành xét tuyển:B00
Chỉ tiêu dự kiến:140
    
8.Kỹ thuật hình ảnh y học
Mã ngành:7720602
Tổ hợp môn xét tuyển:Toán, Sinh học, Hóa học
Mã ngành xét tuyển:B00
Chỉ tiêu dự kiến: 60
    
9.Y tế công cộng
Mã ngành:7720701
Tổ hợp môn xét tuyển:Toán, Sinh học, Hóa học
Mã ngành xét tuyển:B00
Chỉ tiêu dự kiến:50

*: Trong 250 chỉ tiêu của ngành Điều dưỡng có 50 chỉ tiêu chuyên ngành Hộ sinh
    
Lưu ý:(*) là những tổ hợp môn mới của ngành.

4. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

- Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các bài thi/môn thi văn hóa sử dụng để xét tuyển.

- Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

5. Chính sách ưu tiên

- Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế hiện hành.

- HĐTS xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2019 với chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể như sau:

Xét hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; ngoài ra có thể căn cứ thêm kết quả học tập ở cấp THPT.
5.1. Tuyển thẳng

- Thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế hiện hành.

- Tiêu chí để được xét tuyển thẳng vào các đào tạo cụ thể như sau:+Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường;

+ Thí sinh đoạt giải nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh Y học và Y tế công cộng.

+Đối tượng dự bị trung ương về, cử tuyển và hợp đồng theo địa chỉ sử dụng: Ngành Y khoa xét tuyển không quá 10 thí sinh, các ngành còn lại không vượt quá 5% chỉ tiêu của ngành.
5.2. Ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học của Trường Đại học Y Dược, cụ thể như sau:

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, có môn đoạt giải trùng với môn thuộc tổ hợp môn thi của ngành đăng ký ưu tiên xétThông tin tuyển sinh trường cao đẳng y dược hà nội Thông tin tuyển sinh trường cao đẳng y dược Hà, Với mục tiêu: “Chất lượng là sự phát triển bền vững”, cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội luôn ý thức đầy đủ trách nhiệm kế
Trường cao đẳng y dược hà nội tuyển sinh năm 2019 Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn với sứ mệnh, Sinh viên tốt nghiệp ngành Dược có thể làm việc tại hệ thống Bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Những Dược sĩ có nhiệm vụ đảm bảo
bồn lắp ghép Bồn Nước Lắp Ghép FRP/ INOX/ Bồn Thép/ Bồn Áp Lực, Sản phẩm chính của HUILI là tất cả các loại bồn chứa nước GRP/ FRP, bể chứa nước bằng thép không gỉ Ss304, 316, bể chứa nước mạ kẽmHDG, bể chứa

- Phone: +84-908-744-256